Poznaj Kielce i okolice

Jaskinia Raj - jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Górach Świętokrzyskich.

Jaskinia Raj jest jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce. Od 1972 r. zachwyca turystów swoim bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Jest to znany rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne o unikatowym - na skalę światową - zagęszczeniu skupisk stalaktytów.

raj

 

Kadzielnia - ścisły rezerwat przyrody nieożywionej wchodzący w skład Pasma Kadzielniańskiego.

Kadzielnia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów w Górach Świętokrzyskich. Rezerwat stanowi największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie. Z najwyższego wzniesienia Kadzielni - Skałki Geologów - rozciąga się piękny widok na Karczówkę, Pasmo Zgórskie i Posłowickie oraz masyw góry Telegraf.

kadzielnia - Fot. Grzegorczyk Grzegorz

 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni - jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji województwa świętokrzyskiego.

W Tokarni otworzone zostały układu osadnicze wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny. W Parku Etnograficznym znajduje się 38 zabytkowych obiektów rozmieszczonych w sektorach: małomiasteczkowym, wyżynnym, dworsko-folwarcznym, budownictwa świętokrzyskiego oraz terenów lessowych. Wizyta w Muzeum jest świetną okazją do poznania tradycyjnej kultury ludowej.

Tokatnia - Fot. Grzegorczyk Grzegorz

 

Zamek Królewski w Chęcinach – wyjątkowy punkt na mapie turystycznej województwa świętokrzyskiego

Zamek w Chęcinach jest jednym z najchętniej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Z zamku wzniesionego na przełomie XIII i X IV w. do dziś zachowały się zewnętrzne mury obronne, dwie wieże, baszta oraz fundamenty budynków mieszkalnych. Najbardziej obleganym punktem zamku jest wschodnia wieża z punktem widokowym, z którego, przy ładnej pogodzie, można zobaczyć wierzchołki Tatr. 

Chęciny - Fot. Grzegorczyk Grzegorz